КУСI

3

 


 

Про Конфедерацію

       

Конфедерація української спільноти в Італії – це об’єднання українських підприємців, керівників українсько-італійських асоціацій, українських громадських організацій, представників церковних громад, молодіжних, студентських, мистецьких об’єднань, керівників українських шкіл, мас-медіа, наукових спілок , координаторів Євро-майданів в Італії, а також громадян Італії українського походження,  які вже протягом багатьох років проживають та здійснюють свою діяльність на території Італійської республіки.   

Конфедерація української спільноти в Італії – це організація , в основу якої покладена сучасна європейська модель суспільного розвитку, де члени об’єднання порівну володіють свободою дії  та  впливом на прийняття рішень.

Конфедерація української спільноти в Італії – це  ініціатива  « нового типу »  в історії Італії,  яка розбудовується за новим принципом « знизу – догори » , де кожен член зберігає незалежність , а кожне представництво має власні органи управління.

Наша місія  –  це повноцінна реалізація соціальних, конституційних, культурних та інших прав українських мігрантів ( в т.ч. членів їхніх сімей ) на території Італії та на території України.

Наша ціль – донесення позицій  українського мігранта  до  політичних, комерційних, громадських та інших організацій і установ, як на території Італії, так і на території України.

Наші першочергові завдання :

  • консолідація зусиль на всіх рівнях, застосування всіх інноваційних технологій та напрацювань задля уникнення та унеможливлення подальшого розпорошення українців ;
  • забезпечення дотримання прав, реалізації принципів соціальної справедливості у всіх життєво важливих сферах для  мігранта, іммігранта  та його сім’ї   ;
  • сприяння в зміцненні двосторонньої співпраці між двома державами ;
  • налагодження конструктивного діалогу та взаємодії в такому ланцюгу як

людина      ⟺      громадська  ініціатива      ⟺      влада.

 


 

Sulla Confederazione

La confederazione della comunità ucraina in Italia – è l’unione degli imprenditori ucraini, dei dirigenti delle associazioni ucraino-italiane, delle organizzazioni non governative, dei rappresentanti delle comunità ecclesiastiche, delle unioni giovanili, studentesche e artistiche, dei presidi delle scuole ucraine, dei mass-media, delle unioni scientifiche, dei coordinatori degli Euromaidan in Italia, ma anche dei cittadini Italiani di origini ucraine, i quali risiedono e realizzano la propria attività sul territorio italiano già da molti anni.

La confederazione della comunità ucraina in Italia – è l’organizzazione alla base di cui è posto il modello europeo dello sviluppo sociale, secondo il quale tutti i membri dell’unione hanno pari libertà di azione e uguale influenza sulle decisioni.

La confederazione della comunità ucraina in Italia – è un’iniziativa “del tutto nuova” nella storia italiana, la quale si costruisce secondo il principio “sotto-sopra” in cui ogni membro conserva la propria indipendenza, e ogni rappresentanza possiede dei propri organi di direzione.

La nostra missione – è la completa realizzazione dei diritti sociali, costituzionali, culturali ed altri diritti dei migranti dell’Ucraina (compresi i membri delle loro famiglie) sul territorio italiano e quello ucraino.

Il nostro fine – è quello di portare alle organizzazioni governative e non, che si trovano sul suolo italiano, quelle che sono le posizioni di un migrante ucraino residente sia in Italia che in Ucraina.

I nostri compiti primari:

  • Consolidamento delle attività in tutti i campi, utilizzo di tutte le innovazioni tecnologiche e di altri lavori per evitare e impossibilitare la futura dispersione degli ucraini;
  • La salvaguardia dei diritti, realizzazione dei principi della giustizia sociale in tutti i campi indispensabili per un migrante, immigrato e la sua famiglia;
  • Perfezionamento del dialogo costruttivo e dell’interazione nel seguente ordine:

  persona          ⟺          l’iniziativa popolare        ⟺         governo. 

 

Історія створення об’єднання

 

     Все  розпочалося ще з далекого 1997 року, з того моменту, коли заарештований у берегів Італії ( м. Неаполь ) теплохід « Одеса » , за долею якого спостерігав майже весь світ, запропонували очолити  патріоту України – капітану  Лобанову  :

    На протязі 2000 – х років, багато українців вже були згуртовані навколо « спільного горя » та намагалися постійно привертати увагу європейської та української громадськості  до подій , що відбувалися навколо судна, а також до проблем української спільноти , яка вже на той момент проживала на території Італійської республіки . Загальним рішенням,  на одному із зібрань , було вирішено створити  організацію під назвою « Координаційна Рада організацій української діаспори в Італії », керівником та Президентом якої і став відомий капітан –  Володимир Миколайович  Лобанов .

 

    Вже в 2008 році до лав об’єднання увійшло  понад 3 тисячі прихильників , а правління  нараховувало в собі представників більш ніж 20-ти українських організацій різних форм власності.

 

   Під час подій в Україні 2013 – 2014 років, за результатами загальних зборів « Координаційної ради організацій української діаспори в Італії » , було вирішено створити єдине загальнонаціональне об’єднання української спільноти в Італії з конфедеративною формою правління  під назвою  –  « Конфедерація української спільноти в Італії » , з представництвами у кожному регіоні.

   Головний південний осередок КУСІ ( м. Неаполь ), за рішенням загальних зборів КУСІ  очолила відома підприємниця – Бурко ( Суходольська ) Руслана Йосипівна.

 


 

Storia della nascita dell’unione

 

Tutto ebbe inizio nel lontano 1997, dal momento in cui la motonave “Odesa” fu arrestata nel porto italiano a Napoli, momento che ha seguito quasi tutto il mondo. È stato chiesto di prendere il comando della motonave al patriota ucraino – capitano Lobanov:

Negli anni 2000, il “dolore comune” ha riunito moltissimi ucraini, i quali hanno costantemente cercato di catturare l’attenzione del popolo ucraino ed europeo sia sugli eventi che accadevano attorno alla vicenda della nave, sia sui problemi della comunità ucraina che già risiedeva sul territorio italiano. Attraverso un accordo comune, si decise di creare un’organizzazione chiamata “Consiglio coordinato delle organizzazioni della diaspora ucraina in Italia”, di cui manager e Presidente fu il famoso capitano – Vladimir Lobanov.

Già nel 2008, l’unione ebbe più di tremila seguaci, mentre l’amministrazione comprendeva rappresentanti di più di 20 organizzazioni ucraine diverse.

Durante gli avvenimenti in Ucraina del 2013 – 2014, secondo i risultati dell’assemblea generale del “Consiglio coordinato delle organizzazioni della diaspora ucraina in Italia”, fu deciso di creare un’unica unione generale della comunità ucraina in Italia a forma di governo confederale chiamata – “Confederazione della comunità ucraina in Italia”, con le rappresentanze in ogni regione.

Il rappresentante principale del CCUI al sud (Napoli), secondo la decisione dell’assemblea generale, è diventata una famosa imprenditrice – Burko (Sukhodolska) Ruslana.

   

 

 

2

 

 

 

banner10.03

 

Засновники  КУСІ

 

Лабанов Володимир Миколайович

Лабанов Владимир Николаевич

( укр . Лабанов Володимир Миколайович; ( http://www.vn.mk.ua/stories.php?id=16000 , род. 14 сентября 1957 года. )

Руслана Бурко

Бурко Руслана Иосифовна 

( Президент КУСИ )

 

 

( укр. Бурко Руслана Йосипівна ; род. 19 ноября 1969 г. ) – украинский предприниматель, общественный деятель, миценат, руководитель ресторана украинской кухни ” Козацька забава”, г. Неаполь  , Италия .

Фото конференция

Дерипаскин Роман 

( Национальный Координатор КУСИ )

 укр. Деріпаскін Роман  ; род. 21 января 1983 г, г. Сумы) — политик, политтехнолог, общественный деятель, SMM – менеджер ,   trouble-shooter  , депутат VI и VII созывов Васильковского районного совета Киевской области ( http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/WM02815?PID112=21&PID102=1043&PF7691=1043&rej=0&pt00_t001f01=800&pxto=0) ( член постоянной комиссии по вопросам социально -економического развития, предпринимательства, промышленности, топливно -енергетического комплекса, и инвестиционной политики (  http://rayradavasilkiv.gov.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97/ ),  член общественного совета при Посольстве Украины в Италии (list_mc.doc) , координатор проекта  «Leleky News » , советник председателя Васильковской районной государственной администрации Киевской области  по вопросам внешне – экономических  и политических связей .

Жук Татьяна 1

Жук Татьяна

( укр. Жук Тетяна ; род. 1 января 1966 г. )

общественный деятель, президент благотворительной украинской ассоциации ” Украина – Onlus “,  г. Луцк , Украина .  

Артур Панив 2Артур Панив

( укр. Артур Панів ; род. 4 июля 1990 г. ) – общественный деятель , руководитель проекта Первый сайт украинского сообщества в Италии ” Лелеки News “,  журналист , мастер спорта восточных единоборств ( Kung fu ) , г. Неаполь , Италия.

Валентина Сачук 1

Сачук Валентина 

( укр . Сачук Валентина; род 12 апреля 1967 г.) – общественный деятель, вице – президент украино – итальянской благотворительной Ассоциации ” Украина – Onlus “, г. Неаполь , Италия .

Требущук ВладимирТребущук Владимир

( укр . Требущук Володимир ; род . 24 мая 1973 г. ) – украинский предприниматель ( руководитель кафе ” Bar Continent” , г. Джулиано, Италия ), общественный деятель .  Президент украино -итальянской благотворительной ассоциации ” AIUDU” , г. Неаполь, Италия.

Игорь Дорош1Дорош Игорь

( укр . Дорош Ігор ; род. 17 апреля 1981 г. ) – украинский предприниматель ( руководитель магазина “Калина” , г. Неаполь, Италия ), общественный деятель, миценат, президент украино – итальянской ассоциации “Калина” , г.Наполь, Италия . 

Диана Савельева2Савельева Диана

( укр . Савєльєва Діана ; род. 10 июня 1972 г. ) – общественный деятель, вице – президент благотворительной ассоциации ” Допомога громадянам колишнього Радянського Союзу”, г. Неаполь, Италия.

Наталья Тарасюк1

Наталья Тарасюк

( укр. Наталія Тарасюк ; род . 16 марта 1962 г. ) – общественный деятель, руководитель украинского музыкального коллектива народного творчества “Розмай”, вице – президент украинско – итальянской культурной ассоциации “Розмай”, г. Неаполь, Италия. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*